Regulamin

Wchodząc na Stronę potwierdzasz, że zgadzasz się na zasady określone w niniejszym Regulaminie.

Oznaczenia podmiotów. Jako „Stronę” rozumie się stronę internetową zlokalizowaną na tej domenie internetowej. Jako Użytkownika rozumie się każdą osobę odwiedzającą Stronę.

  1. Prawa autorskie. Wszelkie treści zamieszczone na stronie, w tym także niniejszy Regulamin objęte są prawami autorskimi. Dotyczy to w szczególności treści pisemnych, zdjęć, filmów wideo, grafik i treści dźwiękowych. Wszelkie kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie powyższych treści bez pisemnej zgody właściciela Strony stanowi naruszenie praw autorskich i będzie ściganie z pełną surowością prawa.
  2. Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zawarte na stronie materiały, w tym w szczególności filmy i zdjęcia mogą przedstawiać obrazy przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dotyczy to głównie wykonywanych zabiegów lub badań, na których mogą pojawiać się elementy nagiego ciała ludzkiego, krwi lub wykonywanych operacji. Zabrania się osobom poniżej osiemnastego roku życia korzystania ze strony. Ze strony nie powinny korzystać także osoby wrażliwe na powyższe treści.
  3. Strona ma wyłącznie charakter edukacyjny oraz marketingowy i przedstawia indywidualne opinie autora.  W żaden sposób materiały iinformacje zawarte na Stronie nie powinny być traktowane, jako substytut, ani zastępować profesjonalnej porady. Każdy przypadek ma charakter indywidualny i jedynie bezpośredni kontakt ze zawodowym specjalistą z danej konkretnej branży ( np. prawnej, finansowej czy medycznej) pozwala  na dokładną  analizę i rozwiązanie konkretnego problemu.
  4. Wszelkie informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  5. Informacja nt. polityki prywatności, plików cookies znajdują się w osobnym dokumencie pod nazwą Polityka prywatności.
  6. Jurysdykcja. Do wszelkich spraw spornych związanych z funkcjonowaniem Strony zastosowanie ma wyłącznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej i sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Strony.

© Market Link 2019